Karantinas
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gegužės 31d. lankytojų nepriima. Covid-19 prevencinių veiksmų planas.

Visais klausimais kreiptis telefonais 841503683 ir 869486910.

Naujienos
Aktuali informacija

 

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras kviečia visus, norinčius tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) ir įtė2viais į pagrindinius ir specializuotus globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir įtėvių GIMK mokymus. Lauksime Jūsų 2018 m. gruodžio 19 d. 17.00 val. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centre, adresu: Stoties g. 9 C , Šiauliuose.

Daugiau informacijos telefonu: 8 670 14 505

 

 

 

  

Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?