Kas mes tokie? Kuo užsiimame?
Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai
-
Struktūra

PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų direktoriaus

2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V- 269 (1.6.)

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ

PAVALDUMO STRUKTŪROS SCHEMA

 

 

 

Misija

Be tėvų globos likusių vaikų institucinė globa, jų ugdymas, socializacija, vaikų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas.

Vertybės

Vertingiausias indėlis būtų, jeigu įdiegtume savo vaikų sielose paslaugumo dvasią, kad vaikai augtų jausdami pareigą tobulėti.

Vizija

Saugūs ir jaukūs namai, kuriuose užtikrinama kvalifikuota globa, socializacija, sudaromos sąlygos vaikų brandai ir saviraiškai.
ŠILUMOS, JAUKUMO SUKŪRIMO VAIKAMS
Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams.
Laukiame Jūsų pasiūlymų ir idėjų. Klauskite, rašykite mums.