Projekto įgyvendinimo metu bus sudarytos sąlygos kokybiškam vaikų gyvenimui šeimomis užtikrinti, skatinant tarpusavio bendravimą, plėtojant socialinius įgūdžius, ugdant vidinę kultūrą, vystant bendruomeniškumo kompetenciją prisidedant prie atsakingos asmenybės formavimosi. Planuojama įkurti 2 naujus gyvenamuosius būstus vaikams, kuriuose gyvens apie 16 vaikų. Projekto metu numatoma pritaikyti patalpas neįgaliesiems ir įsteigti 2 atskirus bendruomeninius vaikų globos namus. Projekto pradžia – 2020 m., pabaiga – 2022 m.

Projekto tikslas – sukurti reikalingas sąlygas, veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto uždavinys – įsteigti naujus bendruomeninius vaikų globos namus Šiaulių mieste

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Projekto partneris – Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

Projekto eiga: Pasirašyta projekto finansavimo sutartis 2020 m. sausio 20 d.

Projekto biudžetas – 234 516,61 Eur. 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai nuo 2018 m. vykdo Šiaulių miesto VVG ir EUROPOS SOCIALINIO FONDO agentūros finansuojamą  projektą "Kitas aš". Projekto tikslas – organizuoti ir teikti inovatyvias socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams, skatinančias jų įtrauktį į visuomenės gyvenimą ir (re)integraciją į darbo rinką. Projekto metu siekiama Šiaulių miesto neformaliojo suaugusiųjų ugdymo programų vykdytojų ir specialistų pagalba, ugdyti socialinių įgūdžių stokojančių darbingų asmenų ir jų šeimų narių bendrąsias ir profesines kompetencijas, padėsiančias jiems įgyti naujų teorinių ir praktinių žinių, gebėjimų bei lengviau adaptuotis šiuolaikinėje visuomenėje: sėkmingai tvarkytis buitį, rūpintis savo šeimos nariais, integruotis į darbo rinką. Kompetencijų ugdymo proceso metu, projekto dalyviai  supažindinami su Šiaulių miesto įmonėmis ir galimomis darbo vietomis, kur besitęsiant ar pasibaigus projektui galės realizuoti save.      

 

Jau metus veikia Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų ir Europos socialinio fondo agentūros projektas "Kitas aš". Kiekvieną sąvaitę vykstančios veiklos puiki atgaiva projekto dalyviams. Kviečiame susipažinti su projekto dalyviais ir jų nuveiktais darbais iš arčiau.

 

Projekto dalyviai ir darbai įamžinti vaizdo siužete Nr1

 

 

 

2022 m. kovo 7 d. Šiaulių vaikų globos namai įgyvendino projektą ir gavo Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos EQUASS Assurance sertifikatą. Sertifikatas įrodo, kad vaikų globos namuose teikiamos patiriančioms socialinę riziką šeimoms ir juose augantiems vaikams bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu, atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui, kurio metu Šiaulių vaikų globos namai yra įpareigoti kiekvienais metais teikti pažangos ataskaitas apie veiklos efektyvumą ir plėtrą.

Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?