BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Attachments:
Download this file (F-1 2022m. I ketv. Vaikų globos namai.pdf)Forma F1[ ]87 kB
Download this file (Forma Nr2_2022.03.31_Vaikų gl.namai_142.pdf)Forma Nr. 2_142[ ]69 kB
Download this file (Forma Nr2_2022.03.31_Vaikų gl.namai_151-11.pdf)Forma Nr. 2_151_11[ ]70 kB
Download this file (Forma Nr2_2022.03.31_Vaikų gl.namai_151-19.pdf)Forma Nr. 2_151_19[ ]68 kB
Download this file (Forma Nr2_2022.03.31_Vaikų gl.namai_32.pdf)Forma Nr. 2_32[ ]67 kB
Download this file (VGN Biudzeto aiskinamasis rastas 2022m. I ketv.pdf)Aiškinamasis raštas[ ]83 kB
Attachments:
Download this file (F 1 VGN 2021 IV ketv.pdf)F1_2021_IV_ketv[ ]88 kB
Download this file (Forma Nr2_VGN_142_2021_Metinė.pdf)Forma Nr. 2_142[ ]67 kB
Download this file (Forma Nr2_VGN_1431_2021_Metinė.pdf)Forma Nr. 2_1431[ ]67 kB
Download this file (Forma Nr2_VGN_151_04_2021_Metinė.pdf)Forma Nr. 151_04[ ]70 kB
Download this file (Forma Nr2_VGN_151_09_2021_Metinė.pdf)Forma Nr. 2_151_09[ ]67 kB
Download this file (Forma Nr2_VGN_30_2021_Metinė.pdf)Forma Nr. 2_30[ ]67 kB
Download this file (Forma Nr2_VGN_32_2021_Metinė.pdf)Forma Nr. 2_32[ ]67 kB
Download this file (VGN Biudzeto aiskinamasis rastas 2021m..pdf)Aiškinamasis raštas[ ]82 kB

2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Attachments:
Download this file (Forma_Nr2_142.pdf)Forma Nr. 2_142[Forma Nr. 2_142]193 kB
Download this file (Forma_Nr2_1431.pdf)Forma Nr. 2_1431[Forma Nr. 2_1431]65 kB
Download this file (Forma_Nr2_151_1_1.pdf)Forma Nr. 2_151_1_1[Forma Nr. 2_151_1_1]194 kB
Download this file (Forma_Nr2_151_2_1.pdf)Forma Nr. 2_151_2_1[Forma Nr. 2_151_2_1]190 kB
Download this file (Forma_Nr2_30.pdf)Forma Nr. 2_30[Forma Nr. 2_30]190 kB
Download this file (Forma_Nr2_32.pdf)Forma Nr. 2_32[Forma Nr. 2_32]190 kB
Download this file (Forma_Nr_2_151_mok_vez_.pdf)Forma Nr. 2_151_mok_vez[Forma Nr. 2_151_mok_vez]66 kB

2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Attachments:
Download this file (F1_2021_III_ketv.pdf)F1_2021_III_ketv[Forma_2021_III_ketv]89 kB
Download this file (Forma_Nr2_142.pdf)Forma Nr. 2_142[Forma Nr. 2_142]68 kB
Download this file (Forma_Nr2_1431.pdf)Forma Nr. 2_1431[Forma Nr. 2_1431]67 kB
Download this file (Forma_Nr2_151_4_III.pdf)Forma Nr. 2_151_4_III[Forma Nr. 2_151_4_III]69 kB
Download this file (Forma_Nr2_151_9_III.pdf)Forma Nr. 2_151_9_III[Forma Nr. 2_151_9_III]67 kB
Download this file (Forma_Nr2_30.pdf)Forma Nr. 2_30[Forma Nr. 2_30]67 kB
Download this file (Forma_Nr2_32.pdf)Forma Nr. 2_32[Forma Nr. 2_32]67 kB
Download this file (Forma_Nr_2_1431_DC.pdf)Forma_Nr_2_1431_DC[Forma_Nr_2_1431_DC]113 kB
Download this file (Forma_Nr_2_151_DC.pdf)Forma Nr. 2_151_DC[Forma Nr. 2_151_DC]113 kB
Download this file (Forma_Nr_2_151_mok_vez.pdf)Forma Nr. 2_151_mok_vez[Forma Nr. 2_151_mok_vez]67 kB

2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Attachments:
Download this file (Forma_2021_II_ketv.pdf)Forma_2021_II_ketv[Forma_2021_II_ketv]89 kB
Download this file (Forma_Nr2_142.pdf)Forma Nr. 2_142[Forma Nr. 2_142]68 kB
Download this file (Forma_Nr2_1431_DC.pdf)Forma Nr. 2_1431_DC[Forma Nr. 2_1431_DC]65 kB
Download this file (Forma_Nr2_151_4_2.pdf)Forma Nr. 2_151_4_2[Forma Nr. 2_151_4_2]69 kB
Download this file (Forma_Nr2_151_9_2.pdf)Forma Nr. 2_151_9_2[Forma Nr. 2_151_9_2]67 kB
Download this file (Forma_Nr2_151_DC.pdf)Forma Nr. 2_151_DC[Forma Nr. 2_151_DC]65 kB
Download this file (Forma_Nr2_30.pdf)Forma Nr. 2_30[Forma Nr. 2_30]67 kB
Download this file (Forma_Nr2_32.pdf)Forma Nr. 2_32[Forma Nr. 2_32]67 kB
Download this file (Forma_Nr_2_151_mok_vez_.pdf)Forma_Nr_2_mok_vez[Forma_Nr_2_mok_vez]67 kB

2019 m. IV ketvirčio ataskaita

Attachments:
Download this file (Aiškinamasis  rastas-2019 12 31.doc)Aiškinamasis raštas[ ]46 kB
Download this file (Forma Nr 1.pdf)Forma Nr. 1[ ]403 kB
Download this file (Forma Nr2 142.pdf)Forma Nr. 2 142[ ]132 kB
Download this file (Forma Nr2 1431.pdf)Forma Nr. 2 1431[ ]129 kB
Download this file (Forma Nr2 151 gl..pdf)Forma Nr. 2 151[ ]129 kB
Download this file (Forma Nr2 151.pdf)Forma Nr. 2 51[ ]142 kB
Download this file (Forma Nr2 153.pdf)Forma Nr. 2 153[ ]132 kB
Download this file (Forma Nr2 32.pdf)Forma Nr. 2[ ]129 kB
Download this file (Forma Nr4.pdf)Forma Nr. 4[ ]297 kB
Download this file (Kreditinis įsiskolinimas.xls)Kreditinis įsiskolinimas[ ]11 kB

2019 m. III ketvirčio ataskaita

Misija

be tėvų globos likusių vaikų institucinė globa, laikinas vaikų apgyvendinimas budinčių globotojų šeimose, jų ugdymas, socializacija, vaikų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas, paslaugų teikimas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, dienos centro paslaugos socialinę riziką patiriantiems vaikams, siekimas būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikiančia kokybiškas socialines paslaugas ir efektyviai vykdančia jai pavestas funkcijas.

Vizija

Saugūs ir jaukūs namai, kuriuose užtikrinama kvalifikuota vaiko globa, socializacija, integracija į visuomenę, sudaromos sąlygos vaikų brandai bei saviraiškai. Su turimais ištekliais teikti kvalifikuotas, kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų, atitinkančių globotinių/rūpintinių ir šeimų, patiriančių sunkumus, lūkesčius.

Vertybės

Vertingiausias indėlis būtų, jeigu įdiegtume savo vaikų sielose paslaugumo dvasią, kad vaikai augtų jausdami pareigą tobulėti.
ŠILUMOS, JAUKUMO SUKŪRIMO VAIKAMS
Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams.
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?