FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

Finansinės veiklos ataskaitos

2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Attachments:
Download this file (Finansines_ataskaitos_2020_m_IV_ketv.PDF)Finansinės_ataskaitos_2020_IV_ketvirtis[Finansinės_ataskaitos_2020_IV_ketvirtis]1140 kB

2019 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Misija

be tėvų globos likusių vaikų institucinė globa, laikinas vaikų apgyvendinimas budinčių globotojų šeimose, jų ugdymas, socializacija, vaikų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas, paslaugų teikimas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, dienos centro paslaugos socialinę riziką patiriantiems vaikams, siekimas būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikiančia kokybiškas socialines paslaugas ir efektyviai vykdančia jai pavestas funkcijas.

Vizija

Saugūs ir jaukūs namai, kuriuose užtikrinama kvalifikuota vaiko globa, socializacija, integracija į visuomenę, sudaromos sąlygos vaikų brandai bei saviraiškai. Su turimais ištekliais teikti kvalifikuotas, kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų, atitinkančių globotinių/rūpintinių ir šeimų, patiriančių sunkumus, lūkesčius.

Vertybės

Vertingiausias indėlis būtų, jeigu įdiegtume savo vaikų sielose paslaugumo dvasią, kad vaikai augtų jausdami pareigą tobulėti.
ŠILUMOS, JAUKUMO SUKŪRIMO VAIKAMS
Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams.
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?